Zapraszamy do udziału w Targach HOME DECOR 2022! 🔥📣🔥📣 Poznań, 22-25.02.2022! 🔥📣🔥📣 Przyjmujemy zgłoszenia wystawców! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Złoty Medal Grupy MTP

Podziel się

Zapraszamy do udziału w konkursie o Złoty Medal Grupy MTP, najbardziej prestiżową nagrodę dla innowacyjnych produktów najwyższej jakości.

ZŁOTY MEDAL to nie tylko nagroda, to strategia promocji nagradzanych firm, która zaczyna się na targach Grupy MTP.

 

 

Sąd Konkursowy, czyli zespół ekspertów, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal Grupy MTP jest zatem  potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwencji elementem jego promocji na rynku.

Do konkursu mogą być zgłaszane produkty i usługi, które będą prezentowane na stoiskach targowych oraz wyróżniają się na rynku dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym czy użytkowym i odznaczających się szczególnymi walorami, obejmującymi:

 • nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych,
 • stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,
 • ekonomiczność produktu i jego walory eksploatacyjne ( w tym: cena, koszty eksploatacji i serwisu koszty likwidacji),
 • oddziaływanie produktu na środowisko (w tym: metody regeneracyjne, recycling, biodegradowalność),
 • oszczędność zużycia materiałów i energii,
 • funkcjonalność produktu (rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności i praktyczności),
 • estetykę produktu,
 • stopień przystosowania do transferu rozwiązań dla zastosowań praktycznych – tylko w przypadku produktów stanowiących wynik projektów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych eksploatacyjnych i usługowych – przystosowanych do transferu j.w.

Sąd Konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą specjaliści ze środowiska naukowego i biznesowego:

 • prof. dr hab. Ewa Ratajczak – Przewodnicząca, Dyrektor Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu
 • prof. dr hab. Halina Kościukiewicz - Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot
 • dr Beata Fabisiak - Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr inż. Tomasz Wiktorski - B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Kietlin-Radomsko
 • prof. dr hab. inż. Marek Owsian - Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Wzornictwa, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. Mateusz Wróblewski, prof.. UAP, Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Mebla, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski, Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Piotr Beer - Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • dr inż. Krzysztof Wiaderek – Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • mgr inż. Marlena Maria Wojnowska – Prezenter, Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pakiet Medalisty

Każdy laureat konkursu otrzymuje PAKIET MEDALISTY obejmujący komplet usług promocyjnych, na który składa się m.in.:

Identyfikacja nagrodzonych produktów na wystawie

 • Prestiżowa statuetka Złotego Medalu oraz dyplom,
 • Logotyp wraz z księgą znaku,
 • Szablon reklamy promującej laureata,
 • Stand A4 z logo Złotego Medalu,
 • Duża naklejka z logo Złotego Medalu umożliwiająca szybką identyfikację nagrodzonego produktu wśród stoisk na pawilonie targowym.

Kampanie kierowane do zwiedzających i wystawców

 • Szczegółowe opisy nagrodzonych produktów w elektronicznych i drukowanych materiałach targowych: newsletterach, mapkach, planach i folderach dla Zwiedzających. Oznaczają one dotarcie z precyzyjnie przygotowanym komunikatem do każdego targowego gościa.
 • Umieszczenie listy wyróżnionych produktów oraz informacji promocyjnych na stronach internetowych MTP (www.grupamtp.pl, www.zlotymedal.com, strony poszczególnych targów, media społecznościowe).
 • Oznaczenie laureatów Złotego Medalu na elementach identyfikacji wizualnej terenu podczas targów

Informacje w mediach

 • Kampania w branżowych serwisach informacyjnych i na stronach laureatów
 • Wysyłka informacji prasowych o laureacie nagrody do dziennikarzy ogólnopolskich i lokalnych
 • Wywiady z laureatami Złotego Medalu – Wybór Konsumentów i nagród specjalnych - Promocja laureatów w social media oraz dalsza promocja na stronach korporacyjnych i w mediach

Gale i konferencje

 • Udział w ceremonii wręczenia nagród – prestiżowym wydarzeniu z udziałem przedstawicieli branży, a także instytucji, stowarzyszeń i dziennikarzy.
 • Profesjonalne zdjęcia i film z ceremonii wręczenia nagród

Pozostałe elementy Pakietu

 • Przygotowanie profesjonalnych materiałów prasowych,
 • Karta honorowa VIP dla wystawcy, którego produkt uzyskał tytuł Złoty Medal Wybór Konsumentów. Upoważnia ona do wejścia na wszystkie imprezy targowe organizowane przez Grupę MTP, a także do wjazdu na teren targów. Wśród posiadaczy takiej karty znajduje się m.in.: prezydent RP, ministrowie czy korpus dyplomatyczny innych państw.
 • Otrzymanie szczegółowego raportu medialnego - ok 1,5 miesiąca po targach

 

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie www.zlotymedal.com

Zgłoszenia do Konkursu o Złoty Medal MTP można dokonać w STREFIE WYSTAWCY

Zapraszamy do udziału!

POBIERZ

REGULAMIN KONKURSU

Agnieszka Polacka

Załączniki