Następna edycja: 21-24.02.2023❗🔥🔥🔥 Zapraszamy❗🔥🔥🔥  

Organizator:

WAŻNE INFORMACJE

Podziel się

Postanowienia szczegółowe

1. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa - 30.10.2020

Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej.

 

2. Termin i godziny otwarcia targów

Termin targów: 23-26.02.2021

Godziny otwarcia targów:

dla wystawców: 9:00 – 19:00
w ostatnim dniu targów, tj. 26.02.2021: 9:00 – 24:00

dla zwiedzających: 10:00 – 18:00
w ostatnim dniu targów, tj. 26.02.2021: 10:00 – 17:00

 

3. Okresy montażu i demontażu stoiska

Montaż: 20.02 - 22.02.2021

Demontaż: 27.02 – 28.02.2021

Godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych: 7.00 do 21.30.

W dniu 22.02.2021 (ostatni dzień montażu) pawilony będą otwarte do 24.00.

 

4. Sprzątanie stoiska

Za uporządkowanie stoiska po montażu oraz demontażu jest odpowiedzialny wykonawca stoiska, z uwzględnieniem zasad usuwania odpadów (patrz punkty 7.7. , 7.8. i 12.2. Przepisów Technicznych).

Sprzątanie stoiska w okresie trwania targów jest realizowane przez MTP codziennie, z wyjątkiem ostatniego dnia targów, po zamknięciu targów dla zwiedzających i opuszczeniu stoiska przez uczestnika targów (wystawcę), w godzinach 17.00 – 19.00.

Sprzątanie stoiska obejmuje jego dostępną przestrzeń (bez zamkniętego zaplecza) i polegana: opróżnieniu koszy na śmieci, umyciu twardych powierzchni podłóg, wyczyszczeniu wykładzin dywanowych (odkurzaczem) oraz powierzchni mebli stanowiących wyposażenie stoiska, ale nie obejmuje czyszczenia eksponatów ani mycia naczyń uczestnika targów. Usługa sprzątania, wkalkulowana w cenę powierzchni, nie wymaga żadnego zamówienia ze strony uczestnika targów.

Uczestnik targów jest zobowiązany we własnym zakresie do zabezpieczenia swojego mienia na stoisku (zgodnie z pkt.6.2. i 6.3. Regulaminu dla uczestników targów). Ponadto zaleca się, aby uczestnik targów dokonał ubezpieczenia swojego mienia (zgodnie z punktem 7.4. Regulaminu dla uczestników targów).

 

5. Karty wstępu, zaproszenia do zwiedzania

5.1. Do wstępu na tereny targowe w okresie trwania targów, montażu i demontażu upoważniają uczestników targów karty wystawcy.

5.2. Karty wystawcy są przydzielane przez MTP w ilości zależnej od wielkości powierzchni zamówionej przez wystawcę, według następujących zasad:

 • 2 karty - stoisko do 10m2
 • 4 karty - stoisko do 20m2
 • 6 kart - stoisko do 50m2
 • 8 kart - stoisko do 75m2
 • 10 kart - stoisko do 100m2
 • 12 kart - stoisko do 200m2
 • po jednej karcie na każde 50m2 powyżej 200m2.

5.3. Dodatkowe karty wystawcy, ponad limit określony powyżej, sprzedawane są na portalu www.strefawystawcy.pl lub od dnia rozpoczęcia montażu w Recepcji Wystawcy na terenie MTP po uiszczeniu należności gotówką lub kartą płatniczą.

5.4. Karty wstępu dla ekip budujących stoiska wystawiane są przez MTP na okres montażu i demontażu na podstawie pisemnego zamówienia uczestnika targów lub przedsiębiorcy budującego stoiska. Odbioru zamówionych kart dokonuje się w Recepcji Wystawców.

5.5. W związku z regulowaniem opłaty rejestracyjnej STANDARD i PREMIUM oraz opłaty za zgłoszenie współwystawcy STANDARD i PREMIUM uczestnicy targów (wystawcy, współwystawcy) otrzymują w zależności od wybranej opłaty 30 (STANDARD) lub 50 (PREMIUM) sztuk zaproszeń dla gości targowych.

 

6. Karty wjazdu i karty parkingowe

6.1. Uczestnicy targów są uprawnieni do wjazdu na tereny targowe :


 1. a) samochodem osobowym lub pojazdem dostawczym z dodatkową przestrzenią pasażerską - w okresie trwania targów, montażu i demontażu - na podstawie kart wjazdu na całe wydarzenie;
 2. b) pojazdem dostawczym – w ostatnim dniu targów, dopiero po ich zamknięciu dla publiczności oraz w czasie montażu i demontażu – na podstawie kart wjazdu na montaż / demontaż.

Dodatkowe karty wjazdu  na całe wydarzenie można zamawiać online w Strefie Wystawcy do dnia 16.02.2021 lub zakupić na miejscu w Recepcji Wystawców. Ilość sprzedawanych kart wjazdu może być ograniczona ze względu na wielkość targowej ekspozycji.

6.2. Wykonawcy stoisk i dostawcy / odbiorcy eksponatów są uprawnieni
do wjazdu na tereny targowe w okresie montażu  i demontażu, na podstawie kart wjazdu na montaż / demontaż lub zlecenia dostawy / odbioru.

Karty wjazdu na montaż / demontaż są wydawane na podstawie pisemnego zamówienia w Recepcji Wystawców.

6.3. W ostatnim dniu targów, po ich zamknięciu dla publiczności tj. dnia 26.02.2021 po godz. 17:00, w celu demontażu stoisk będą wpuszczane na tereny targowe, poza samochodami osobowymi, także pojazdy dostawcze oraz samochody ciężarowe o ładowności do 8 t i długości do 8 m, bez przyczep.

Wjazd pojazdów wielkogabarytowych i specjalistycznych jest możliwy następnego dnia po zakończeniu targów, tj. dnia 27.02.2021 r. od godz. 7.00.

6.4. Niedozwolonym jest :

 • wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu,
 • parkowanie pojazdów na drodze pożarowej oraz w strefie wyznaczonej dla pieszych
 • pozostawienie pojazdów na terenach targowych podczas trwania targów - po godz. 19.00,
 • pozostawienie pojazdów na terenach targowych w okresie montażu i demontażu -
  po godz. 22.00.

Wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów, parkowanie pojazdów na drodze pożarowej lub w wyznaczonej strefie dla pieszych oraz pozostawienie pojazdu na terenach targowych po wyżej określonych godzinach bez zgody MTP, a przypadku uzyskania zgody MTP - poza wskazanym miejscem postoju - spowoduje założenie urządzenia blokującego koło oraz nałożenie kary porządkowej . Kara porządkowa nie podlega fakturowaniu.

6.5. Zainteresowani mogą skorzystać z parkingu MTP położonym w okolicach terenów targowych (przy ul. Matejki). W dniach  23-.26.02.2021 r. (okres trwania targów) obowiązują stałe i jednorazowe karty parkingowe.

Stałe karty parkingowe są sprzedawane na parkingu MTP przy ul. Matejki 63.
Jednorazowe karty parkingowe można nabyć przy wjeździe na parking MTP.

Płatność gotówką lub kartą płatniczą.

 

7. Konkursy: Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus

7.1. Złoty Medal MTP - dla najlepszego wyrobu. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na portalu www.strefawystawcy.pl lub złożyć w World Trade Center Poznań sp. z o.o. (WTC), ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań do dnia 15.01.2020 r. Szczegółowe informacje: 668 805 018, fax. 61 866 61 34; e-mail: agnieszka.polacka@wtcpoznan.pl.

7.2. Acanthus Aureus – nagroda dla ekspozycji targowych, których rozwiązania architektoniczne i graficzne najlepiej odzwierciedlają strategię marketingową firmy. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na portalu www.strefawystawcy.pl lub przesyłać do Zespołu Komunikacji Korporacyjnej MTP nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem targów. Szczegółowe informacje: Anna Smolińska, tel. 61 869 2109, e-mail: anna.smolinska.

 

8. Podatek od towarów i usług (VAT)

8.1. MTP wystawiają faktury z podatkiem od towarów i usług (VAT) z tytułu:

 1. usług wstępu i wjazdu oraz związanych z nimi usług pomocniczych ( bilety i karty wstępu, zaproszenia, karty wjazdu, karty parkowania itp.) – kontrahentom targowym, bez względuna ich siedzibę lub miejsce prowadzenia przez nich działalności;
 2. innych usług targowych - zamawiającym te usługi kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

8.2. MTP wystawiają faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług targowych innych niż wymienione w punkcie 8.1.a), zamawiającym te usługi kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w państwie Unii Europejskiej (UE) albo w państwie poza terenem UE, pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest wystawca/ współwystawca mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

8.3.Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w państwie UE jest  podanie EU VAT ID w formularzach zamówień usług targowych.

 

9. Rozstrzyganie podczas targów sporów dotyczących własności intelektualnej

Podczas targów jest możliwe poddanie sporów dotyczących własności intelektualnej eksponowanych towarów /usług pod rozstrzygnięcie eksperta z prowadzonej przez MTP listy Ekspertów IP Friendly, według Regulaminu Przyspieszonej Procedury Spornej (PPS) dla uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.”

Pobierz POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE w formacie PDF:

Postanowienia Szczegółowe